Follow

Our friends at @kommune sent a new message about 🦠 restrictions. Follow the link for the latest updates.

“Kjære Oslo. Det er innført nye og strengere tiltak for å stoppe spredning av det muterte koronaviruset. Hold ut. Gjør det for Oslo.”

oslo.kommune.no/tiltak

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Ditt lokale sosiale nettverk — oslo.town

An online home for the people of Oslo, Norway 🇳🇴 but a gateway to the world.