Visste du at Fattighuset mottar mange hundre tonn mat fra Matsentralen hvert år?

Matsentralen Norge er et nettverk av åtte matsentraler som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

Gjennom deres arbeid hjelper de både matbransjen med å redusere matsvinn, og organisasjoner som Fattighuset med å hjelpe fattige.

Takk for maten!

matsentralen.no/

Visste du at på Fattighuset er det kun frivillige, vi har ingen ansatte som mottar lønn?

Vi deler ut mat til over 1000 mennesker i uken og det involverer en stor gjeng: Sjåfører som henter maten hos våre givere, frivillige som ompakker det til henteklare poser, folk for å organisere en stadig voksende matkø og frivillige som deler ut selve posene med mat.

Vi er stolte over å ha frivillige som stiller opp så mye som de gjør, for å gjøre hverdagen litt lysere for de som har det vanskelig.

We are Fattighuset, a volunteer organization dedicated to helping people in difficult situations and eradicating poverty in Norway through direct and political action.

We've fought for impoverished people for well over 25 years, and for the last few years we've been most known for our food bank in Oslo that helps nearly a thousand people every week.Vi er Fattighuset, en frivilllig hjelpe- og interesseorganisasjon som har som mål å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon gjennom direkte hjelp, samt drive politisk arbeide for å sette fokus på fattigdomsproblematikken.

Fattighuset har på forskjellige måter kjempet for fattiges kår i over 25 år, og vi har i de siste årene vært mest kjent for vår matutdeling på Grønland i Oslo sentrum som hjelper nærmere tusen mennesker hver uke.

Dette er Fattighusets offisielle mastodon-konto. Du kan finne henvisning hit fra vår hjemmeside; fhio.no/kontaktinformasjon/.

Kontoen er et prøveprosjekt, våre ordinære kanaler på sosial media er facebook.com/fattighuset og instagram.com/fattighuset/.

Vi minner på at Mastodon i sin natur ikke er en privat kommunikasjonskanal, har du sensitive spørsmål eller meldinger - ikke bruk DM men ring oss eller send e-post.

Ditt lokale sosiale nettverk — oslo.town

An online home for the people of Oslo, Norway 🇳🇴 but a gateway to the world.